Όλες τις συσκευές μας τις παραλαμβάνετε σε άψογη κατάσταση. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Στις οδηγίες χρήσης αναγράφονται με σαφήνεια οι υποδείξεις ασφαλείας, ο τρόπος χρήσης, αλλά και η συντήρηση ή ο καθαρισμός της συσκευής.

 

Το επάνω μέρος του ρινικού αποφρακτήρα χωρίζεται σε 3 μέρη, προκειμένου να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται.
1 Ακροφύσιο σιλικόνης
2 Διαφανές καπάκι
3 Συλλέκτης εκκρίσεων


 

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή χρησιμοποιήστε καινούργιες μπαταρίες. Εάν η συσκευή και πάλι δεν ξεκινήσει να λειτουργεί, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ηλεκτρικό πρόβλημα με το διακόπτη, οπότε ο ρινικός αποφρακτήρας θα πρέπει να αντικατασταθεί.


 

Η συσκευή λειτουργεί κανονικά,
αλλά η ισχύς αναρρόφησης
είναι αδύναμη

Α) Ελέγξτε εάν έχει γίνει σωστή συναρμολόγηση των εξαρτημάτων: ακροφύσιο σιλικόνης, διαφανές καπάκι, συλλέκτης εκκρίσεων.

Β) Ελέγξτε εάν ο κύλινδρος σιλικόνης 4 έχει ενωθεί και τοποθετηθεί σωστά γύρω από τον συλλέκτη εκκρίσεων. Είναι απαραίτητο να γίνει σωστά αυτή η ένωση, ώστε να παραμένει καλά κλεισμένη η συσκευή και να μεταφέρεται η ισχύς της αναρρόφησης μέχρι το ακροφύσιο.

Εάν λείπει ο κύλινδρος σιλικόνης, υπάρχει διαθέσιμος ένας επιπλέον στη θήκη μεταφοράς. Εάν όχι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών και θα σας σταλεί ένας νέος εντελώς δωρεάν.

Γ) Ελέγξτε εάν το επάνω μέρος του χώρου εκκένωσης εκκρίσεων 5 - ο σωλήνας αναρρόφησης που βιδώνεται στο πάνω μέρος της κύριας μονάδας - δεν έχει σπάσει. Εάν έχει σπάσει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να σας σταλεί ένα ανταλλακτικό δωρεάν. Για να αντικαταστήσετε το σπασμένο μέρος θα πρέπει να ξεβιδώσετε τις 2 βίδες που υπάρχουν επάνω στη βάση στήριξης.

Δ) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Ε) Εάν μετά από τον πλήρη έλεγχο, η ισχύς αναρρόφησης εξακολουθεί να είναι αδύναμη, ελέγξτε εάν ο σωλήνας αναρρόφησης 6 είναι βουλωμένος.


 

Πως να ελέγξετε τη
ρινική ισχύ αναρρόφησης

Οι ρινικοί αποφρακτήρες έχουν ισχύ αναρρόφησης μεταξύ 55/60 kpa. Για να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος της αναρρόφησης, μπορείτε να αναρροφήσετε νερό. Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης καθώς το επιπλέον νερό θα απορριφθεί.